אתגר הכתובים 90 יום - תנ
אם אתה רוצה להתחיל לקרוא את כתבי הקודש שלך מדי יום, דרך נהדרת להתחיל היא להשתתף באתגר קריאה של 90 יום. זה עוזר לך להגיע להרגל של קריאה יומיומית ותוכל גם לעבור נפח שלם של כתבי הקודש במהלך אותה תקופה.

תופתעו לכמה שתצליחו להשיג על ידי לקיחת אתגר של 90 יום. הנה לוח זמנים שיכול להמשיך את האתגר שלך היום.

תנ"ך

יום 1: בראשית 1: 1 לספר בראשית 16:16
יום 2: בראשית 17: 1 לספר בראשית 28:19
יום 3: בראשית 28:20 לספר בראשית 40:11
יום 4: בראשית 40:12 לספר בראשית 50:26
יום 5: שמות א ': א' לשמות 15:18
יום 6: שמות 15:19 ליציאת שמות 28:43
יום 7: שמות 29: 1 לשמות 40:38
יום 8: ויקרא 1: 1 לספר ויקרא 14:32
יום 9: ויקרא 14:33 לספר ויקרא 26:26
יום 10: ויקרא 26:27 למספרים 8:14
יום 11: מספרים 8:15 למספרים 21: 7
יום 12: מספרים 21: 8 למספרים 32:19
יום 13: מספרים 32:20 לספר דברים 7:26
יום 14: דברים 8: 1 עד דברים 23:11
יום 15: דברים 23:12 לספר דברים 34:12
יום 16: יהושע 1: 1 ליהושע 14:15
יום 17: יהושע 15: 1 לשופטים 3:27
יום 18: שופטים 3:28 לשופטים 15:12
יום 19: שופטים 15:13 עד שמואל א '2:29
יום 20: שמואל א '2:30 עד שמואל א' 15:35
יום 21: שמואל א '16: 1 עד שמואל א' 28:19
יום 22: שמואל א '28:20 עד שמואל ב' 12:10
יום 23: שמואל ב '12:11 עד שמואל ב' 22:18
יום 24: שמואל ב '22:19 למלכים א' 7:37
יום 25: מלכים א '7:38 מלכים א' 16:20
יום 26: מלכים א '16:21 עד מלכים ב' 4:37
יום 27: מלכים ב '4:38 עד מלכים ב' 15:26
יום 28: מלכים ב '15:27 עד מלכים ב' 25:30
יום 29: דברי הימים 1: 1 עד 1 דברי הימים 9:44
יום 30: דברי הימים הראשונים 10: 1 עד 1 דברי הימים 23:32
יום 31: דברי הימים הראשונים 24: 1 עד 2 דברי הימים 7:10
יום 32: 2 דברי הימים 7:11 עד 2 דברי הימים 23:15
יום 33: 2 דברי הימים 23:16 עד 2 דברי הימים 35:15
יום 34: 2 דברי הימים 35:16 לעזרא 10:44
יום 35: נחמיה 1: 1 לנחמיה 13:14
יום 36: נחמיה 13:15 לאיוב 7:21
יום 37: איוב 8: 1 לאיוב 24:25
יום 38: איוב 25: 1 לאיוב 41:34
יום 39: איוב 42: 1 לתהילים 24:10
יום 40: תהילים 25: 1 לתהילים 45:14
יום 41: תהילים 45:15 לתהילים 69:21
יום 42: תהילים 69:22 תהילים 89:13
יום 43: תהילים 89:14 לתהילים 108: 13
יום 44: תהילים 109: 1 לתהילים 134: 3
יום 45: תהילים 135: 1 למשלי 6:35
יום 46: משלי 7: 1 למשלי 20:21
יום 47: משלי 20:22 ל קהלת 2:26
יום 48: קהלת 3: 1 לשיר שלמה 8:14
יום 49: ישעיהו 1: 1 לישעיהו 13:22
יום 50: ישעיהו 14: 1 לישעיהו 28:29
יום 51: ישעיהו 29: 1 לישעיהו 41:18
יום 52: ישעיהו 41:19 לישעיהו 52:12
יום 53: ישעיהו 52:13 לישעיהו 66:18
יום 54: ישעיהו 66:19 לירמיהו 10:13
יום 55: ירמיהו 10:14 לירמיהו 23: 8
יום 56: ירמיהו 23: 9 לירמיהו 33:22
יום 57: ירמיהו 33:23 לירמיהו 47: 7
יום 58: ירמיהו 48: 1 לקינות 1:22
יום 59: איכה 2: 1 ליחזקאל 12:20
יום 60: יחזקאל 12:21 ליחזקאל 23:39
יום 61: יחזקאל 23:40 ליחזקאל 35:15
יום 62: יחזקאל 36: 1 ליחזקאל 47:12
יום 63: יחזקאל 47:13 לדניאל 8:27
יום 64: דניאל 9: 1 להושע 13: 6
יום 65: הושע 13: 7 לעמוס 9:10
יום 66: עמוס 9:11 לנחום 3:19
יום 67: חבקוק 1: 1 לזכריה 10:12
יום 68: זכריה 11: 1 למתי ד 4:25
יום 69: מתי 5: 1 למתיו 15:39
יום 70: מתיו 16: 1 למתיו 26:56
יום 71: מתי 26:57 למארק 9:13
יום 72: מארק 9:14 ללוק 1
יום 73: לוק 2: 1 ללוק 9:62
יום 74: לוק 10: 1 ללוק 20:19
יום 75: לוק 20:20 לג'ון 5:47
יום 76: ג'ון 6: 1 לג'ון 15:17
יום 77: יוחנן 15:18 למעשים 6: 7
יום 78: מעשי 6: 8 למעשים 16:37
יום 79: מעשי 16:38 למעשים 28:16
יום 80: מעשים 28:17 לרומאים 14:23
יום 81: הרומאים 15: 1 עד הקורינתיים 14:40
יום 82: קורינתיים 15: 1 לגלטיים 3:25
יום 83: הגלים 3:26 לקולוסים 4:18
יום 84: סלוניקים 1: 1 לפילימון 25
יום 85: העברים 1: 1 לג'יימס 3:12
יום 86: ג'יימס 3:13 עד ג 'ון 14
יום 87: ג'וד 1 להתגלות 17:18
יום 88: התגלות 18: 1 להתגלות 22:21
יום 89: יום נוסף לתפוס
יום 90: יום נוסף לתפוס

הוראות וידאו: אמרות (יוני 2021).