רשימת פתרונות בעיות במחשב
כל מי שמשתמש במחשב אישי מתמודד עם בעיה או בעיה בשלב מסוים עם פעולת המערכת. לעיתים הבעיה יכולה להיות קטלנית ולגרום לאובדן נתונים או למחשב שאינו ניתן להפעלה, אך אחוז גדול מהזמן הבעיה היא דבר שניתן לתקן בקלות. להלן רשימה כללית של צעדים לפתרון בעיות בהם תוכלו להשתמש כדי לסייע באבחונים של בעיות מחשב בסיסיות.

צג לא עובד:
 • האם המסך מחובר ומופעל?

 • כבל בין מחשב למסך מאובטח?

 • האם הצג פועל במחשב אחר?

 • האם כרטיס המסך פועל? ניתן לבדוק זאת באמצעות צג אחר.


מדפסת לא עובדת:
 • האם המדפסת מחוברת ומופעלת?

 • האם יש למדפסת דיו מספיק?

 • כבל בין מחשב למדפסת מאובטח?

 • האם יש נייר טעון?

 • האם החפצים (סיכות, קליפים נייר או תוויות) כלשהם תקועים במדפסת?

 • האם מנהל ההתקן הנכון מותקן במחשב?

 • האם דף מבחן מודפס כראוי?


עכבר לא עובד:
 • מחובר למחשב?

 • אם האלחוטי, האם המקלט מחובר למחשב?

 • אם העכבר אלחוטי, האם העכבר טעון? או שהסוללות מתות?

 • האם יש הצטברות אבק או לכלוך בכדור הרולר?

 • האם מנהלי ההתקנים המתאימים לעכבר מותקנים?


מקלדת לא עובדת:
 • מחובר למחשב?

 • אם האלחוטי, האם המקלט מחובר למחשב?

 • אם האלחוטית, האם המקלדת טעונה? או שהסוללות מתות?

 • האם נשפך משהו למקלדת?


מחשב לא מאתחל:
 • מחשב מחובר לחשמל?

 • אם מחובר לרצועת חשמל (שהיא אמורה להיות) האם רצועת הכוח פועלת ומתפקדת?

 • האם ספק הכוח עובד? אמור להיות מסוגל לשמוע ולחוש את המאוורר.

 • האם יש פעילות בכונן הקשיח?

 • האם יש כונן תקליטונים במחשב שייתכן שהוא מנסה לאתחל ממנו>

 • האם הותקנה חומרה חדשה?

 • תוכנה חדשה המותקנת?


הוראות וידאו: טכנאי מחשבים במודיעין (יולי 2021).