סטטיסטיקה של אובדן שמיעה בבריטניה ובארה
מאמר קודם "סטטיסטיקה של אובדן שמיעה" מפרט סטטיסטיקת אובדן שמיעה באוסטרליה ובכלל. מאמר זה מפרט נתונים סטטיסטיים בארצות הברית.

סטטיסטיקה של אובדן שמיעה בבריטניה
בבריטניה מצאתי אתר שמציג רשימות סטטיסטיקה של חרשים משאב מצוין זה מציג את הסטטיסטיקה הבריטית טוב יותר ממה שהייתי יכול לגשת אליו 5/8/08 //www.rnid.org.uk/information_resources/aboutdeafness/statistics/statistics.htm

סטטיסטיקה של אובדן שמיעה בארה"ב
אנשים בארצות הברית עם אובדן שמיעה צפויים לשנת 2050. "בפחות מדור אחד אובדן שמיעה בארה"ב יגדל בשליש ועולה על 40 מיליון." (1)
• 2005 - 31 מיליון אנשים בארה"ב עם אובדן שמיעה
• עד שנת 2010 - 33.4 מיליון אנשים בארה"ב יסבלו מאובדן שמיעה
עד שנת 2050 - 52.9 מיליון איש בארה"ב הסובלים מאובדן שמיעה
• רק "כמה מיליונים" (2) הם למעשה חרשים, השאר כבד שמיעה
• בערך 12 מכל 1000 אנשים עם אובדן שמיעה הם מתחת לגיל 18

הקרנה לאובדן
• בשנת 2004 רק 12.9% מהאנשים נבדקו על ידי הרופא לאובדן שמיעה לעומת 20.4% בשנת 1990

מדוע אנשים רכשו עזרה (תשובות מרובות) בשנת 2004
• 63.7% אובדן השמיעה החמיר
• 52.1% מבני המשפחה עשו אותם
• 55.5% אודיולוג או רופא אוזניים אמרו להם לעשות זאת
• סיבות אחרות כלולות; בעיות בטיחות ועבודה, ראיית פרסומות

שימוש בכלי שמיעה
• בין 1987 ל -1997 השימוש במכשירי שמיעה פחת אך עלה בשנת 2005
• גיל ממוצע של משתמשי מכשירי שמיעה 70 שנה
• הכנסה ממוצעת של משתמשי מכשירי שמיעה בסך 55,000 $
• רק 10.3% מהאנשים שיכולים להשתמש במכשיר שמיעה משתמשים בכזה
• 2004 - 23.5 מיליון אנשים משתמשים בכלי שמיעה אך רק 6.4 מיליון משתמשים פעילים
• מכל המשתמשים רק 69.6% משתמשים בעזרים בינאוראליים
• המחיר הממוצע של מכשיר שמיעה בשנת 2004 היה 1,369 דולר
• מומחי מכשירי שמיעה הם המתאימים העיקריים למכשירי שמיעה ב -68.4% כאשר האודיולוגים עומדים על 22%.
• בסך הכל 67.9% מהנושאים מרוצים מהעזרים שלהם, אולם זה עלה ל 77.5% עבור אלה שיש להם עזרים בני פחות מארבע שנים.
• 21.3% אינם מרוצים
• 16.7% מכניסים את מכשיר השמיעה שלהם למגירה ולא משתמשים בהם בעיקר מכיוון שהמכשיר ישן מדי ומעניק תועלת מועטה

שימוש בשתל שבלול (3)
• 12.6% מתלמידי בית הספר הקשים בשמיעה חלו בשתל שבלול
• 87.1% לא עברו שתל שבלול
• 7.8% מהמטופלים לא השתמשו בו בכיתה. זאת לעומת 41.3% מהתלמידים שלא השתמשו בכלי השמיעה שלהם בכיתה

התייחסות:
(1) MarkeTrak VII: צמרת אוכלוסיית אובדן שמיעה 31 מיליון אנשים //www.betterhearing.org/pdfs/MarkeTrak7_Kochkin_July05.pdf גישה ל 5/8/08
(2) דמוגרפיה של אובדן שמיעה - סטטיסטיקת חירשות //deafness.about.com/cs/earbasics/a/demographics.htm גישה 5/8/08
(3) סקר שנתי של ילדים חירשים וכבדי שמיעה 2006-2007 סיכום אזורי ולאומי //deafness.about.com/gi/dynamic/offsite.htm?zi=1/XJ&sdn=deafness&cdn=health&tm=162&gps=155_743_1022_741&f=22&su = p284.9.336.ip_p736.8.336.ip_ & tt = 2 & bt = 1 & bts = 1 & zu = http% 3A // gri.gallaudet.edu / גישה 5/8/08