מה לימד בהאילה
ב -30 בספטמבר 1911 העביר עבדאל-בהה, בנו של בהאוללה, הנביא / מייסד האמונה הבהאית, הרצאה ובו תואר אביו במטה התיאוסופי בלונדון. זהו סיכום קצר של הדברים שאמר.

הוא החל לציין שהטבע המובנה של הדברים על פני האדמה הזו הוא להשתנות, לתת דוגמאות לעונות השנה ולהראות שיש רצף בכל הדברים, כולל הדת. "... כאשר שנאה ואיבה, לחימה, שחיטה וקרירות לב גדולה שלטו על העולם הזה, והחושך גבר על העמים, בהאולאלה, כמו כוכב בהיר, התרומם מאופק פרס והבריק עם אור ההדרכה הגדול, המעניק זוהר שמימי וביסוס ההוראה החדשה. "

הוא הסביר כי בהאילה:
* הדגיש את החיפוש אחר האמת, מכיוון שאנשים מובלים בקלות רבה מדי על ידי המסורת, מה שמביא לאנטגוניזם וסכסוכים.

* לימד כי כל האנשים נמצאים בחסדי אלוהים אחד. "הם הענפים, העלים, הפרחים והפירות של עץ אחד. הם פנינים מקליפה אחת." דעות קדומות גזעיות, פטריוטיות, דתיות ומעמדות היו הגורם להשמדת האנושות. יתר על כן, גברים ונשים צריכים להתייחס ולחנך כשווים.

* לימד כי דת היא הבסיס העיקרי לאהבה ואחדות וגורם לאחדות. "אם דת תהפוך לגורם לשנאה וחוסר הרמוניה, עדיף שהיא לא תתקיים. להיות בלי דת כזו זה טוב יותר מאשר להיות איתה."

* הבהיר כי דת ומדע קשורים זה בזה ואינם ניתנים להפרדה. "אלה שני האגפים איתם האנושות חייבת להתעופף. אגף אחד אינו מספיק. כל דת שאינה נוגעת למדע היא מסורת גרידא, וזה לא החיוני. לכן מדע, חינוך ותרבות הם הצרכים החשובים ביותר עבור חיים דתיים מלאים. "

* הסביר את המציאות של הדתות האלוהיות היא כזו, שהנביאים הם כמו השמש: בעונות שונות הם עולים מנקודות שונות באופק. "לכן כל נביא קדום מסר את בשורת העתיד, וכל עתיד קיבל את העבר."

* דרש לקבוע שוויון ואחווה בשם הצדק בקרב כל האנושות. החוק הבהאי קובע כי יש לשמור על זכויותיהם הכלליות של המין האנושי ולשמור עליו משום ששוויון הוא "... טבוע בעצם האנושות."

* הגדירו וסיפקו הנחיות לחברה בה העוני והצורך ייעלמו.

* הבטיח את בואו של השלום הגדול ביותר, בו כל העמים והעמים יבחרו בוועדת בוררות גדולה שתיישב את ההבדלים והמריבות כדי שהמחלוקות לא יסתיימו במלחמה.

* לימד כי "על לבבות לקבל את שפע רוח הקודש, כדי שתוכל להקים ציוויליזציה רוחנית ... ציוויליזציה חומרית דומה לגוף, והציוויליזציה הרוחנית היא כמו הנשמה. גוף ללא נפש אינו יכול לחיות."

"זה רצונם הנלהב של הבהאים להוציא את התורות הללו לידי ביטוי משותף: והם ישאפו בנפש ובלב לוותר על חייהם למטרה זו, עד שהאור השמימי יבהיר את כל עולם האנושות." - עבדאל-באה בלונדון, ע. 30