ניהול רשימות - Excel
Excel מספק כמה כלים רבי עוצמה לניהול רשימות. בעזרת הכלים האלה אתה יכול:
• סוג
• סינון
• למצוא
• אימות רשומות
• צור תת סה"כ
• קטגוריה באמצעות קבוצה ומתאר
• סיכמו באמצעות טבלאות ציר

בקיצור, כלים אלה מספקים אמצעים לניתוח עוצמתי ומשמעותי של הנתונים שלך. עם זאת, זכור כי Excel אינו כלי לניהול מסד נתונים, ולכן יש להגביל את השימוש בו לניהול רשימות נתונים.

בדומה למסד נתונים, רשימות אקסל מסודרות לשורות המייצגות רשומת מידע ועמודות המייצגות שדות כאשר כל רשומה ברשימה מכילה מידע דומה. ישנם תקנים מסוימים אותם יש להחיל על רשימת Excel כדי לייעל את יעילותם של כלי הנתונים באופן הבא:

• התחל כל רשימה חדשה בגליון עבודה נפרד.
• הימנע מכניסה של נתונים שאינם ברשימה בגליון העבודה של הרשימה. במידת הצורך לשלמות הרשימה, מקם נתונים קריטיים מעל או מתחת לרשימה עם לפחות שורה אחת ריקה בין הרשימה לנתונים אחרים.
• התחל את הרשימה על ידי הוספת תוויות עמודות. בחר סגנון מעוצב השונה מתבנית הנתונים כך שאקסל תוכל לפרש את גבולות הרשימה.
• אל תפריד את הנתונים מתוויות העמודות על ידי הכנסת שורה ריקה או על ידי שימוש בשורה המכילה קו מקווקו, כוכבית או כל סוג אחר של סמלים שאינם נתונים. השתמש בתכונת העיצוב של גבול התא כדי להבחין חזותית בין העמודה. תוויות והנתונים.
• כל עמודה צריכה להכיל את אותו סוג נתונים עבור כל רשומה ברשימה.
• אל תערבב סוגי נתונים בעמודה. לדוגמה, יש להכניס נתונים כספיים כמספרים ולעצב אותם לפי רצונם, חלק מהערכים לא צריכים להשתמש בטקסט כמו "שתי דולרים"
• אל תכניס שורות ריקות או עמודות ברשימה. Excel מפרש את גבולות הרשימה באמצעות שורות ועמודות ריקות כמגבלות המגדירות.
• יישר נתונים בעמודות באמצעות כלי יישור Excel כגון ריכוז, יישור שמאל וימין וכלי הכניסה. הובלה ונגרר של חללים בתא נתונים ישפיעו על תכונות המיון והסינון.
• השתמש בפקודות המשנה הכוללת, הקבוצה והמתאר כדי ליצור קטעי קטגוריות בתוך הנתונים שלך. אל תכניס ידנית שורות תת-סך הכל או השתמש בשורות ריקות כדי ליצור קטעי קטגוריה.

לאחר הקמת הרשימה, תוכלו להוסיף בקלות נתונים לתחתית הרשימה. Excel תרחיב נוסחאות ועיצוב לנתונים החדשים כל עוד שלוש השורות הקודמות מכילות נוסחאות ועיצוב כמו. עדיף להוסיף את הנתונים לתחתית הרשימה ולנקוט או לסנן מחדש לפי הצורך. יהיה עליך להסיר את כל סיכומי המשנה, הקבצות או הסינון לפני שתעבור לרשימה שלך לאחר הוספת רשומות חדשות. לאחר שהנתונים החדשים שולבו ומוינו כראוי, תוכלו להחיל מחדש כל תת-סך הכל, קיבוץ או סינון הדרושים.

ניהול רשימות הוא אחד הכלים החזקים ביותר שאקסל מציעה למשתמשים. ללמוד לארגן את הנתונים בצורה היעילה ביותר כדי לנצל את הכלים המוצעים שווה את הזמן.

הוראות וידאו: יצירת רשימת מטלות באקסל | ToDo list in Excel (יָנוּאָר 2022).